دوشنبه, 01 اردیبهشت 1393
آمار کلی سایت
بازدیدکنندگان : 215679
برنامه عملياتي :بومي سازي محتواهاي آموزشي رشته برق++همايش سالانه++جشنواره سخت افزارهاي شبيه سازي آموزش در رشته برق++دوره هاي ضمن خدمت

استان آذربایجان شرقی

برنامه عملیاتی استان

.

 

آدرس سایت یا وبلاگ استان

.

نام استان

شهر ومنطقه وناحیه

شاخه ورشته

آدرس وب سایت و وبلاگ

آذربایجان شرقی

استان

کاردانش

www.portal1.teg-eaedu.ir/tabid/982/Default.aspx

استان

فنی حرفه ای

www.portal1.teg-eaedu.ir/tabid/59/Default.aspx

 

اعضای گروه آموزشی استان

و

 

استان آذربایجان شرقی