گروه آموزشی الکترونیک و کامپیوتر

برق الکترونیک ، مخابرات ، قدرت ، کنترل ، کامپیوتر

کتاب Make: AVR Programming1. Introduction
   2. Programming AVRs
3. Digital Output
   4. Bit Twiddling
5. Serial I/O
  6. Digital Input
7. Analog-to-Digital Conversion I
  8. Hardware Interrupts
9. Introduction to the Timer/Counter Hardware
  10. Pulse-Width Modulation
11. Driving Servo Motors
  12. Analog-to-Digital Conversion II
13. Advanced PWM Tricks
  14. Switches
15. Advanced Motors
  16. SPI
17. I2C
  18. Using Flash Program Memory
19. EEPROM
  20. Conclusion, Parting Words, and Encouragement

Make: AVR Programming
by Elliot Williams
Copyright © 2014 Elliot Williams

تمرکز کتاب بر روی زبان C است .
برچسب‌ها: AVR
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 آبان 1394 ساعت 07:27 ب.ظ | چاپ مطلب 1 نظر