سه شنبه, 08 مهر 1393
برنامه عملياتي :بومي سازي محتواهاي آموزشي رشته برق++همايش سالانه++جشنواره سخت افزارهاي شبيه سازي آموزش در رشته برق++دوره هاي ضمن خدمت

تازه های سایت

دبیرخانه راهبری برق کشور

شیوه نامه بومی سازی محتواهای آموزشی برق سال 93-92

پاسخ به درخواست آموزش کوتاهی دربومی سازی فایل های فلش

با توجه به وسعت دامنه کار بومی سازی در دبیرخانه برق کشور با هماهنگی به عمل آمده با مسئولین وزارتخانه در این رشته مقرر شد  بومی سازی برخی از دروس در برنامه ی سال 93-92 دبیرخانه گنجانده شود و امسال این برنامه معطوف به کتب سال سوم  گردید ضمنا همکارانی که اقدام به تهیه فیلم های بلندآموزشی با حجم بالا نموده اند که خارج از حجمی است که در شیوه نامه آمده است ، امسال نیزاز پذیرش کار آنها معذور هستیم
در رشته الکتروتکنیک این کتابها :   1- ماشین های الکتریکی AC و
DC و 2-تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی و در رشته الکترونیک : 1- الکترونیک عمومی دو  2 - مبانی دیجیتال ، ضمنا  کتاب مدارهای الکتریکی (مشترک بین دو رشته) می باشد لازم بذکر است همکاران محترم شاخه کاردانش در رشته برق می توانند استانداردهای رشته خود و کتابهای سال سوم نوشته شده برای این شاخه را ملاک عمل قرار دهند .
بدیهی است در کتب بالا سعی شده از استانداردIEC اسفاده شود و با توجه به شناسنامه اثر که به کتاب ارجاع داده می شود اگر در فایل های یافته شده توسط همکاران علائم نقشه موجود می باشد فقط فایلهایی بومی سازی شود که در آن استاندارد IEC استفاده شده است

 

دانلود کتاب درسی جدید ماشین DC پایه سوم شاخه فنی حرفه ای سال تحصیلی 92-1391

دانلود کتاب درسی جدید ماشین AC پایه سوم شاخه فنی حرفه ای سال تحصیلی 92-1391